Všichni jsou zváni k účasti na další Hellschreiber aktivitě!

Poslední sobota v měsících Lednu, Dubnu, Červenci a Říjnu

- 0000 až 2400 UTC, všechna pásma -

Všechna pásma, to znamená od DC až po denní světlo. Dopřejte si požitek pracovat s celým světem! Můžete použít každý Hell mód, který máte rád. Toto je příležitost k práci s novou zemí a pásmem.

PRAVIDLA:

Není žádné pravidlo! Toto je "nezávod"! Systém hodnocení je založen na čestnosti.

BODY:

  1. Jeden bod za každý kontakt s rozdílnou stanicí na 20 metrech, bez ohledu na výkon nebo mód.
  2. Tři body za každý kontakt s odlišnou stanicí na 160m, 30m, 17m nebo 12m bandu.
  3. Dva body za každý kontakt s odlišnou stanicí na každý ostatních krátkovlnných pásmech.
  4. Deset body za každé nové spojení odrazem od měsíce nebo přes satelit.
  5. Body může všichni být počitadlo jestliže vy pracovat stejný stanice na rozdílný pásmo, ale opakované spojení nemůže být počitáno jestliže jen změníte výkon nebo mód na stejném pásmu.
  6. Bonus body:
  7. Prémiové body - poznámka

Vyměnuje se minimálně jméno, stanoviště a poctivý signál-report. Tlachání je podporováno.

VYHODNOCENÍ:

Výsledek zašlete na hamish@cloud.net.au, nebo použijte formulář na Ninových stránkách http://space.tin.it/computer/aporcino/ (tam už není)

Měl by obsahovat

Výsledky bude kontrolovat Hamish VK3SB a zasílat na Hellschreiber reflektor co nejdříve

Pro více informace o HAD, viz poznámku na Nino site v http://space.tin.it/computer/aporcino/Hell/had.htm

Pěstujte HELL!

Back