HELL modemy a interface


modem pro DOS

Modem pro DOS programy bez zvukové karty

Modem s fázovým závěsem pro připojení k PC přes paralelní port. Proti původnímu provedení podle OH1KH je modem doplněn o optické oddělení PC od TCVR. Jedná se o maximum co je možno docílit se starými počítači a s programy, které nepoužívají zvukovou kartu. Fázový závěs rozhoduje o tom, zda je přijata černá, nebo bílá. Neumí stupně šedi. Lepší výsledky lze docílit už jen použitím zvukové karty a samozřejmě příslušného programu.
interface n9art

Hamcom modem N9ART

Modem podle N9ART je původně určen pro Hamcom, ale stejně dobře vyhoví pro Hell programy, které nepoužívají zvukovou kartu. Limitace signálu operačními zesilovači brání přenosu stupnice šedí a proto není tento modem vhodný pro programy, které stupnici šedé dovedou využívat, což jsou převážně programy pro Windows a zvukovou kartu. Moderní programy s pomocí zvukové karty převádějí lineárně signál na obraz a nepotřebují zesílení a limitaci signálu, ta je přímo nežádoucí. Pak stačí jednodušší modem.

Hell interface LA0BX

Stránka obsahuje popis (norsky), schema a DPS jednoduchého interface PC-TCVR pro DOSové programy. Připojení PC je provedeno přes LPT port.

Interface OK2MLL

Mirek, OK2MLL uvádí na své stránce Interface návod na interface s optočleny a operačními zesilovači použitelný i pro Hell. Je zde schéma, deska plošných spojů i seznam součástek.
modem ok1ukv

Hell interface s transformátory

Interface pro programy spolupracující se zvukovou kartou.
Transformátory jsou použity pro galvanické oddělení TCVR od PC. Zamezí se tak různým nežádoucím jevům, které jsou bez oddělení zemí těžko odstranitelné. Zapojení obsahuje i optočleny pro oddělení signálů PTT a klíčování. PTT není nezbytné, u většiny TCVR lze použít VOX. Klíčovací obvod byl přidán pro větší univerzálnost, aby při používání závodních logů (třeba ATALANTA) nebylo nutno přehazovat konektory sériového portu.
Transformátorky lze použít s převodem 1:1 , které dodává např. GES, telefonní 600/600 ohmů, nebo i výstupní a budicí ze starých tranzistoráků. Jen je potřeba podle použitého převodu upravit odporový dělič tak, aby nebyl přebuzen mikrofonní vstup zvukové karty.
Feritové trubičky (nebo lze použít i tlumivky) jsou použity pro zamezení pronikání VF proudů, kam nemají.
modem pro FT897

Hell interface pro FT857/897

Zapojení interface pro YAESU transceivery FT897 nebo 857. Jako u předchozího zapojení jsou použity oddělovací transformátorky. Zapojení je prakticky stejné jako předchozí, jen je zde přehledně znázorněno zapojení konektoru MiniDIN pro připojeni k TCVR, i zapojení konektoru sériového portu (neboli RS232) pro připojení k PC .
modem pro FT897

Hell interface pro FT767 a FT 847

Zapojení interface pro YAESU transceivery FT767 nebo FT847 je podobné jako předchozí, jsou použity oddělovací transformátorky. Zapojení se liší provedním konektoru pro připojení TCVR, což je stereo jack 3,5 mm. Do přívodů ke zvukové kartě je doporučeno vložit vf tlumivky nebo na živý vodič navkéknout feritové trubičky proti pronikání vf do PC. Konektory jsou sice stereo 3,5 mm, ale zapojen je v obou případech jen kontakt špičky konektoru. kontaktní kroužek se nechává odpojený. Typ optočlenu není kritický, vyhoví všechny běžné typy.©   Jaroslav Skalník OK1UKV    -    11.1.2007  
 Home