VÝCHOZÍ LIST FREKVENCÍ PRO MÓD HELLSCHREIBER

V tabulce jsou uvedeny používané kmitočty a kmitočty podle doporučení FeldHell klubu.
Pro srovnání jsou uvedeny kmitočty DIGI podle doporučení IARU

Pásmo [m]Rozsah [MHz]IARU  DIGIPozn.
160   1,8   -   2,0 1,840 - 1,843 Pásmo je málo užívané pro digi módy a informace jsou rozporné. FELD HELL je CW mód, proto je povolen mezi 1,8-2,0 MHz.
  1,804    Kmitočet doporučený FeldHell klubem
80   3,582 - 3,589 3,580 - 3,620  
  3,574    Kmitočet doporučený FeldHell klubem
40   7,030 - 7,040 7,035 - 7,100 7,043 kHz - střed aktivity přenosu obrazu
  7,084
  (7,039 DX)   Kmitočty doporučené FeldHell klubem
30 10,135-10,145 10,140 - 10,150  
  10,144   (10,134 mimo reg. I)   Kmitočty doporučené FeldHell klubem
20 14,075-14,079 14,070 - 14,112 z toho 14,099 - 14,101 IBP, výhradně majáky
  14,074    Kmitočet doporučený FeldHell klubem
17 18.101-18.107 18095 - 18109 18109 - 18111 IBP, výhradně majáky
  18,104    Kmitočet doporučený FeldHell klubem
15 21.063-21.070 21070 - 21120  
  21,074    Kmitočet doporučený FeldHell klubem
12 24,920-24,925 24,915 - 24,940 z toho 24,929 - 24,931 IPB, výhradně majáky
  24,924    Kmitočet doporučený FeldHell klubem
10 28,063-28,070 28,070 - 28,150  přednostně 28,100-28,110
  28,074    Kmitočet doporučený FeldHell klubem

 

©   Jaroslav Skalník OK1UKV    -    12.03.2007  
 Zpět