HELL linky
Feld-Hell Club

klub příznivců módů Hell, který je "dedicated to the world of Hellschreiber"

DIGITAL QSO CLUB

Digital QSO Amateur Radio Club ( DQSO ) je neformální klub radiových operátorů aktivně užívajících digitální módy na všech pásmech

Digital On Six

DOS je klub radiových operátorů podporující užívání digitálních módů na pásmu šesti metrů. Uznává ve svých závodech Hell jako rovnocenný digitální provoz.

Stránky ZL1BPU

Svět Fuzzy a digitálních módů. Klíčové stránky o módech Hell, na které se odvolávají všichni autoři webů o Hellschrieberu. Přeložené texty jsou na tomto serveru.

Dálnopis HELL

Německé stránky věnované historii i současnosti dálnopisného stroje Hell.

Galerie HELL

Rozsáhlá obrazová galerie s ukázkami záznamu všech rozličných módů Hell.

Stránka LA9IHA

Stručný popis použití Hellschreiberu v amatérském vysílání

Hellschreiber Modes od NB6Z

Další stránka s popisem provozu Hell, stručná, nedosahuje kvalit stránek ZL1BPU

E-mailová diskusní skupina příznivců Hellschreiberu

Diskusní skupina je uvedena slovy: "Poštovní reflektor věnovaný tomuto pozoruhodnému způsobu rádiovému přenosu textu, přímo čitelného lidmi. Tato technika užívá nezakódovaný přenos a nevyžaduje dekódování přijatého signálu dalším zařízením; místo stroje jsou dokonale využity oko a mozek operátora pro rozeznání jednotlivých znaků v přijímaném signálu."
©   Jaroslav Skalník OK1UKV    -    8.3.2007  
 Home