Multi-Tone Hell

Hell


Tradiční Feld-Hell přenáší body každého znaku v určitém času, protože pracuje v časové doméně. Každý bod je vyslán stejným nf nebo vf kmitočtem, v rozdílném, ale přesně stanoveném čase. To dělá z Feld-Hell módčasové domény .

PřenosyMT-Hell nabo Multi-Tone Hell jsou velmi podobné koncepce jako Feld-Hell, ale každému řádku bodů nebo pixelů v písmenu odpovídá jiný kmitočet, s úplně odlišnou (mnohem volnější) regulací časování, a tak text je přenášen ve frekvenční doméně. Regulace časování přenášených bodů má více co dělat se sloupcem ve kterém je tečka umístěna, než s její pozicí na sloupci. Protože sloupce jsou předávány postupně, není u MT-Hellu žádná známka synchronismu. Příjem MT-Hell vyžaduje konverzní techniku zvanou Rychlá Fourierava Transformace pro přeměnu signálu zpět do lidsky čitelné formy. Pojetí MT-Hell je jednoduché a není vedle podobných módů nové (je popsáno již v r. 1937!). MT-Hell spoléhá na vysoký výkon počítače a vysokou opakovací rychlost výpočtů rychlé Fourierovy transformace. Toho se ovšem nemusíte lekat, protože všechnu tu tvrdou práci už udělal pro vás vývojář SW.

Díky přenosu každé řady znakových bodů rozdílnou frekvencí, může být písmeno přečteno pouze použitím frekvenční domény. Protože téměř všechen šum a rušení je založen na doméně čas/amplituda, poskytují módy frekvenční domény dobré potlačení šumu a poruch, což známe z porovnání kvalit příjmu AM a FM vysílání. Datová rychlost MT-Hell není fixní, protože není žádný problém se synchronzací. Jediná regulace časování je nutná pro zajitění, aby části přenášených znaků vycházely ve správném uspořádání, a nevyhlížely kostrbatě. Snižováním přenášecí rychlosti má přijímající software čas integrovat (nebo průměrovat hodnoty) přijatého signálu v průběhu mnoho vzorků. Signálová informace má v průběhu integrace sklon narůstat, zatímco šumová informace má sklon ubývat, čím vlastně dochází k potlačení šumu. Jednoduše řečeno, když vysíláte pomalu, příjem je lépší..

Existují dvě hlavní varianty MT-Hell, lišící se v tom, jestli vysílač může vyslat body z rozdílné řady v každém sloupci současně, nebo ne. Tyto varianty zní odlišně, a mají odlišné vlastnosti, ale mohou být při příjmu podle křivky nakreslené na vodopádu (spectrogramu) snadno zaměněny -

C/MT-Hell or Concurrent MT-Hell užívá více tónů (do 7 do 16 tónů), které jsou často přenášeny současně .
S/MT-Hell nebo Sequential MT-Hell užívá pouze několik tónů, typicky pět nebo sedm,

Můžete obvykle docela snadno rozlišovat Feld-Hell a jeho deriváty, Sequential MT-HELL, a Concurrent MT-HELL:

Text má velmi rozdílné characteristiky:
Hell Dvojité řádkování Feld-Hell
Hell Sequential MT-HELL, naklání se doprava
Hell Text Concurrent MT-HELL je vždy vzpřímený

C/MT-Hell má následující potenciální výhody: Citlivost není tak vysoká jak jiných módů, jestliže není použitá pomalá rychlost. Vysílač musí fungovat velmi lineárně. G3PLX má DSP systém užívající 16 tónů a fonty Windows! G3PPT má sedmi tónovou verzi pro zvukovou kartu a výbornou 9 tónovou verzi pouze pro vysílání. IZ8BLY má volbu pro 14 tónový font Windows.

S/MT-Hell také má své výhody:

Příjem má sklon stát se útržkovitý při zvyšování rychlosti. G3PPT má vyvinul sedmi tónovou horní znakovou sadu, pouze verzi pro zvukovou kartu Sound Blaster. ZL1BPU má vyvinutý software pro FSK CW vysílač nebo zvukový VCO, a verzi pro Hamcomm rozhraní, ale nejvíce úspěšný a široko použitý je způsob přes PC reproduktor. IZ8BLY předvedl výborný S/MT-Hell pro WINDOWS™ , ale ten není obsažen v současném vydání jeho SW.

S/MT Hell
Fred OH/DK4ZC ve Finsku, přijímaný v ZL na 20m (G3PLX S/MT-Hell DSP software).

DX na S/MT Hell
QSO ZL1BPU s EA2BAJ na 20m - světový rekord DX na S/MT-Hell
(ZL1BPU software v módu dvojitých písmen).


Copyright © M. Greenman 1997-2005. All rights reserved. Contact the author before using any of this material.
© Přeložil J.Skalník 2006
home HOME