Před startem s Fuzzy Módy

Tato stránka je pro ty, kdo jsou úplně zmateni celým pojmem Fuzzy mód, jako Hellschreiber,
a neví kde začít - tak začněte zde!. Nejvíce potřebných informací je v Q&A formátu.

Download PDF Getting Started Manual (165k)Proč bych měl uvažovat o Hellschreiberu?

Hell je sice velmi starý mód, ale především dobře promyšlený a tak má velmi dobrý výkon, dokonce i ve srovnání s moderními standardy. Hodí se pro živé QSO, a je ideál pro nekonvenční uživatele, jsouc velmi úhledný, lehce použitelný, a také snadno naladitelný. Hell je slušně citlivý, a velmi imunní proti šumu a rušení, protože je použit lidský "procesor" oko-mozek. S moderním DSP zpracováním je nyní příjem a vysílání "Fuzzy" módu lepší než kdy dříve.

Ty tam jsou časy kdy jiné oblíbené číslicové módy splňovaly všechny nároky . Například PSK31 nefunguje, když se objeví nadměrné polární třepetání nebo ionosférický Doppler. RTTY trpí moc ošklivě na selectivní fading a multi-path. Feld-Hell není zvlášť postižen těmito problémy, ačkoli je v určitém rozsahu trochu narušován multi-path příjmem. Chytrý ham si vybere správný mód pro každou příležitost.

Mód Hellschreiber je vhodný pro zprostředkování kontaktu reálné osoby s jinou reálnou osobou, mezi různými místy v reálném čase. Neexistují převáděče Hell (snad kromě měsíce a nějakého satelitu OSCAR), žádný automatizovaný provoz, dokonce ani žádný Hell bulletin. Hell je pro popovídání na pásmu i pro DX operátory. Hell je snadno nastavitelný a ovladatelný, vyžaduje minimální vybavení, a tak je to ideální mód pro začátečníky.

Je Hell digitální mód?

Ano, pokud je přenášen počítačem, a klíčován systémem "zapnuto-vypnuto", potom možná je digitální, asi zrovna tak jako telegrafie. Když dojde na předpisy a provozní pravidla ve vaší zemi, které se soustředí na to, co je vysíláno - pak to je číslicový přenos.

Nicméně, u Hellschreiberu je důležitá analogová regulace časování tečky, a lineární činnost vysílače je důležitá k uchování pečlivě tvarované obálky (a někdy také stupně šedi bodů), a tak přenos skutečně obsahuje analogová data. Přijímací proces je mimo diskusi analogový, protože zobrazena je šedá stupnice a k interpretaci toho, co je přijato je použito lidské oko a mozek.

Takže opravdu reálná odpověď je : NE, Hell je Fuzzy mód, na poloviční cestě mezi číslicovým a analogovým, právě jako telegrafie. Bohužel Hell je mezi číslicové módy často zahrnován, protože je pro jeho generování obvykle používán počítač nebo nějaká sofistikovaná elektronika.

Jestliže se zeptáte na FCC, řeknou vám, že to je číslicový mód (i když si nejsou jistí). Jejich hledisko je užitečné tím, že umožňuje, aby US Hell operátoři tímto úředním rozhodnutím měli povoleno užívat stejné části pásem, které užívá ostatní svět. Bez tohoto úředního rozhodnutí by byl US Hell zastrčen do podpásma SSB.

Význam termínu "FUZZY"

Fuzzy označujeme ty módy, které užívají lidskou zručnost k rozpoznání předlohy a na nejvyšší míru interpretace souvislostí, včetně eliminace šumu. Při příjmu Fuzzy musí být člověk schopen přečíst signál tak, jak ho přijal, bez nějakých elektronických pomůcek k tlumočení dat před jejich interpretací.

To je důvod, proč jsouFuzzy módy vždy nekódované. To znamená, že údaje jsou vysílány a přenášeny takovým způsobem, že přímo reprezentují data a není pro jejich překlad potřeba nějaký dešifrovací klíč. Proto jsou Fuzzy módy méně výkonné než číslicové módy (z hlediska počtu bitů/znak), protože obsahují více redundance, která naopak poskytuje lepší interpretaci přijaté informace. Viz stránku : Filozofie Fuzzy módů pro více informací.

Možná bychom mohli říci, že Fuzzy módy leží na půl cesty mezi číslicovými a analogovými módy. Příklady Fuzzy módů jsou Morse, Hell a faksimile. Televize a SSTV má velmi blízko k Fuzzy módu, ale obvykle má číslicovou synchronizaci.

Ucelená stať je na tomto umístění: Fuzzy Modes.

Zdá se, že existuje mnoho rozdílných módů Hell - co jsou zač?

Opravdu je několik známých on-off klíčovaných Hell módů, ale pouze ten nejslavnější Feld-Hell je stále pravidelně užíván. Dále jsou tu módy frekvenční domény : Konečně tu jsou moderně "ušité" módy - módy speciálně navržené pro vysoký výkon v různých podmínkách - Podrobnosti na : Hell formáty

Kterým z módů Hell bych měl začít?

Pro HF DX, bys měl užívat Feld-Hell, nebo FM-Hell, protože skoro všicni užívají na HF buď IZ8BLY software pro zvukovou kartu , nebo program MIXW, která oba nabídzejí tyto módy. Také je dokonce stále v používání několik skutečných strojů Hellschreiber! Jestliže užíváte jiný software, tak musí být kompatibilní s standarddem Feld-Hell 122.5 baud (2.5 znak/sec). Když už máte navázáno spojení, můžete si dohodnout kterým módem bude QSO pokračovat. PSK-Hell a FM-Hell od IZ8BLY jsou dokonalé progrmy pro dlouhou vzdálenost - DX.

Nějací operátoři se rádi pokusí se s vámi spojit pomocí MT-Hell za předpokladu, že oba užíváte kompatibilní mód. MT-Hell je zvláště užitečný na HF, jestliže signály jsou dost silné, ale přitom je obtížné impulzní rušení nebo multi-path příjem. Také je velmi účinné vyměnit MT-Hell k potírání rušení na frekvenci nosné - Morse nebo Pactor. Přitom se musí dávat pozor, neboť ne všechny C/MT-Hell verze jsouvzájemně kompatibilní. G3PPT MTHKBD2 je rozumně kompatibilní s EVM C/MT-Hell, což je nejnovější IZ8BLY verze. Není tu na výběr mnoho programového vybavení.

Pro LF, MF a nízká HF pásma, chodí skoro cokoliv , pokud můžete najít protistanici. Běžně jsou užívány módy Feld-Hell, FM-Hell a Duplo-Hell. Protože dolní HF a MF pásma jsou tak rušená, mohou být pro dlouhé vzdálenosti účinné MT-Hell a FM-Hell . Pro majáky je na LF užitečný S/MT-Hell s přenosovou šířkou1 - 4 Hz.

Všechny Feld-Hell software přenesou kompatibilní signály, (standard je 122.5 baud, 2.5 znak/sec) ale toto není nastavitelné na MT-Hell. Například, IZ8BLY V2.6 C/MT-Hell není kompatibilní s jinými verzemi protože je použitá rozdílná přijímací (časová doména) technika . Zde je seznam kompatibilních MT-Hell módů:

Kde měl bych pracovat?

Toto je ožehavá otázka. Především se nezbytněmusíte řídit povolovacími podmínkami vaší země, a zjistit si doporučení IARU pro vaši oblast. Zde jsou nějaké body k přemítání:

Fakta a Fikce Hell
 • Feld-Hell je CW klíčován zapnuto-vypnuto, právě jako Morse
 • Feld-Hell je nezakódovaný a lidmi čitelný, právě jako Morse
 • "CW" doporučení IARU nejsou myšleny přímo pro MORSE, znamenají "CW" (continuous wave)
 • Feld-Hell je úzkopásmový (300-350 Hz), s identickým spektrem jako 80 WPM Morse, a FM-Hell je mnohem užší (150 Hz)
 • Mnoho Hell operátorů se domnívá, že Feld-Hell měl být používán v doporučených CW částech IARU HF pásem, s telegrafií a jinými CW módy.
 • Pavuje všeobecné přesvědčení, že "CW" znamená "Morse Code". Toto je nesprávné, neboť to znamená "Continuous Wave" a termín může označovat každý on-off klíčovaný mód.
 • Někteří operátoři považují Hellschreiber za "digitální mód", ale stejnou definicí (on-off klíčování nosné), je pak digitální mód i telegrafie.
 • Hell je přenášen jako digitální mód, ale přitom také jako analogový mód, a může někdy dokonce vysílat šedé body!
 • Hellschreiber operátoři trpí stejným QRM jako jiné CW módy, zejména na 20m.

My věříme, že Hell operátoři mohou celkem legitimně provozovat Feld-Hell tam, kde jsou povoleny CW módy, ale zkontrolujte raději vaše místní předpisy, které mohou upřesnit co je "Morse" a přitom ne "CW". Operátoři Hell by ovšem měli respktovat Morse stanice, udržovat odstup nejméně 500 Hz a zvláště se vyhnout QRP Morse oblasti 14.059 - 14.061MHz Největší provoz na 20 m je nyní okolo 14.072 - 14.075MHz. Za dnešního stavu věcí bychom zřejmě měli očekávat, jak IARU objasní situaci.

Určitě by byly uvítány vaše příspěvky do diskuse o tom, kde Hellem nejlépe vysílat. Správné fórum pro tuto debatu by měl pravděpodobně být Hellschreiber Reflector.

Kde mám hledat Hell signály?

Toto jsou nyní užívané frekvence, a měly by být v souladu s IARU doporučeními. Frekvence jsou udány v MHz a je obvykle užita USB strana frekvence. Nějaké korekce nebo dodatky k této informaci by měly být zasílany autorovi.
Aktuální pracovní frekvence
80m  3.575 (Region 1)  3.559 (Region 3)
40m  7.030 - 7.040
30m  10.135 - 10.145
20m  14.065 - 14.080  (nejvíce okolo 14.075 MHz)
17m  18.101 - 18.107
15m  21.063 - 21.070
10m  28.063 - 28.070  a 28.100 - 28.110 (novice)

Udávaný kmitočet odpovídá skutečně vysílané nosné frekvenci. 
Zkontrolujte s provozními pravidly pro vaši zemi nebo oblast.

Co znamená "skutečná frekvence nosné" ?

Mnozí jsou zmateni způsobem, jak jsou frekvence uváděny. Sice by bylo snadné citovat údaje přečtené na stupnici vašeho přijímače , ale to není tak jednoduché, protože údaj se bude lišit podle okolností, v závislosti na vašem vybavení, software a nastavení. Jediná věc na kterou se můžete spolehout je skutečně vysílaná frekvence. Naštěstí pro nás, Hellschreiber obecně, vysílá pouze jednu frekvenci.

Tady je příklad. Používáte IZ8BLY software, a vaše tónová frekvence je nastavena na 980 Hz. Váš transceiver je přepnut na USB, a RIT jsem vypnutý . Display TCVR říká 14.0630 MHz, a máte zjistit jaký má Hell signál skutečný kmitočet. Vysílaná nosná frekvence bude 14.0630 MHz + 980 Hz = 14.06398 MHz. Jestliže kliknete na "TUNE" knoflík (na obrazovce IZ8BLYsoftware), ukáže se frekvence, kterou budete vysílat, kterou si také můžete pro kontrolu změřit čitačem (pokud nějaký máte).

Metoda určení nosné frekvence a její zobrazení závisí na módu, ale pravidlo pro Hell je takové :

V jaké třídě vysílá Hell?

On-off klíčovaný Hellschreiber (Feld-Hell) generuje dvě postranní pásma jedním modulačním kanálem bez subnosné, a je to faksimile mód, takže to je A1C. Když je vysílán SSB vysílačem, tak je J2C. Plná definice je 350HJ2C.

PSK-Hell může být P1C. Když je vysílán SSB vysílačem (jak to vždy je) nazývá se J2C, nebo 150HJ2C. FM-Hell je nepochybně F1C. Například, FM245 by byl 50HF2C.

Sequential MT-Hell (S/MT-Hell) je několikatónový MFSK s 5 nebo 7 informačními kanály, tudíž F7C. Když je vysílán SSB vysílačem, je toJ2C, stelně jako Feld-Hell! Při 30 Hz rozestupech tónů bude úplná definice :250HJ2C.

Concurrent MT-Hell (C/MT-Hell) zahrnuje 7 nebo více souběžných subnosných vysílaných přes SSB vysílač jako J2C. Jak vysílá software G3PLX, úplná definice bude 250HJ2C.

Multi-tone Hell je považovaný jednotlivý "kanál", protože data nosila se každý subcarrier tón frekvence není nezávislá na druhé tóny. Například, 80 WPM Morse, on-off klíčování, je A1A, nebo vyslán přes SSB vysílač je J2A - úplná definice 350HJ2A, a je spektrálně identické s Feld-Hell.

Jak je to s DXCC - je Hellschreiber uznáván?

Hellschreiber je běžně zařazen ARRL DXCC komisí jako RTTY! Vzhledem k tomu že název stroje z válčných časů Hell "Feldfernschreiber" znamená "polní dálnopis", je jejich úřední rozhodnutí pochopitelné. Časem oni možná pochopí, že Hell není digitální mód a svou klasifikaci přehodnotí.

Je Hellschreiber legální?

Hellschreiber byl CCITT rozpoznán jako typový mód dlouho před druhou světovou válkou. V většině zemí Hellschreiber je legální, jestliže RTTY je legální. V mnoha zemích každý mód je legální, pokud jeho technologie je public domain nebo vybavení je volně dostupné. Jestliže jste na pochybách, informujte se u vaší místní licenční autority.

Pro US amatéry - zvažte následující nedávné komentáře. První, od Steve WB8IMY (Technical Editor, QST):

"S ohledem na povahu módu (číslicový nebo obrazový), FCC připustil, že rozdíl je nejasný. Avšak, jsou si vědomi, že většina provozu se odehrává v číslicových subpásmech a, že většina amatérské digitální kommunity zdá se považovat Feld-Hell za digitalní mód. Takže to vypadá, že jsou spokojeni s klasifikací Feld-Hell jako digital."
Od Chris Imlay, W3KD, ARRL General Counsel:
"Diskuse s FCC personál týkající se legality Hellschreiberu vyústila v... (klasifikaci J2B) ...Legalita ostatních amatérských módů by měla být stanovena stejnou metodou."
From Paul Rinaldo, W4RI, ARRL Technical Relations Manager:
"US amatéři mohou vysílat Hellschreiber v pásmu pro RTTY/data za použití SSB vysílače. Příslušný symbol vysílání je J2B".
FCC se rozhodl Feld-Hell (a jeho varianty) kvalifikovat jako legální módy pod Part 97 FCC Regulations section 97.3(c).

Jak popsat mód ve staničním denníku nebo na QSL lístku ?

Já bych napsal "Hell" nebo Feld-Hell", protože J2C je trochu mlhavé, FH, C/MT a S/MT působí stejně.

Jaký je vhodný SW?

Tento rozhodnutí hlavně závisí na vašem počítači. Pro inspiraci se podívejte na stránku Software

Jaký počítač potřebuji ?

Pro doporučený software je potřeba PC. Ne nějaký Archimedes, BBC, Commodore, Mac ... nebo ZX Spectrum. Nehledě na shareware program Multimode Od časů Black Cat Systems pro MAC, není znám žádný moderní software, určený pro nějaký jiný moderní počítač než PC. Dejte mi vědět jestliže nějaký objevíte! Je možno použít každý PC, od 10 MHz XT nahoru. Existuje také výběr software pro LINUX.

Je to celkem praktické upotřebení starého PC nebo staršího lap-topu pro vysílání a příjem Feld-Hell.

Co ještě potřebuji udělat ?

Všechny Hell módy a software potřebují více než jen PC - vyžadují nějaký druh rozhraní do reálného světa. To může být provedeno i jednoduše, jako reproduktor připevněný páskou na mikrofon, nebo interface Hamcomm, ale vlastně všechen software využívá standardní PC zvukovou kartu. K tomu bude potom hlavně potřeba souprava kabelů mezi vaše rádio a zvukovou kartu.

Všechno potřebujete vědět o nastavení software IZ8BLY můžete najít v souboru Help. Jak nastavit počítač a zapojit kabely je popsáno ve stáhnutelném souboru Getting Started.

Mohu upotřebit Baycomm modem (nebo nějaký jiný interface) pro Hellschreiber?

Raději ne. Držte se PC zvukové karty.

Existují také Hell contesty?

Hell contest řadu let pořádá DARC. Koná se první celý víkend v říjnu. Potom následuje VHF contest hned následující čtvrtek večer. Bohužel pravidla a pracovní frekvence vylčují nějakou skutečně mezinárodní účast v HF contestu. Více informací je dostupných u:
  DF5BX, Werner Ludwig
  Postfach 12 70
  D-49110 Georgsmariehutte
  Germany
Tento contest je na VHF pouze 80m a 40m, takže je určen hlavně pro evropské operátory. Máme naději, že pravidla budou změněna, nebo bude pořádán další contest, který povzbudí k účastni i DX operátory.

Hellschreiber Activity Day Zde je neformální "ne-závod" na všech pásmech od stejnosměrného proudu až po denní světlo. Koná se vždy poslední sobotu prvního, čtvrtého, sedmého a desátého měsíce. (Leden, Duben, Červenec, Říjen). Není stanoveno žádné pravidlo, ale ke zvýšení zájmu je navržen self-scoring systém. Toto je výborná DX příležitost. Speciálně k objevení vzácných prefixů! Tu je také občasný multi-mode contest který má Hellschreiber část.

Proč se přijatý text někdy svažuje ?

Sklon je způsoben tím, že přijímací bodový rozklad neboli vzorkovací rychlost je rozdílná od vysílané bodové rychlosti. Starý mechanický stroj byl řízen mechanicky a měl regulaci k minimalizaci sklonupřijatého textu. Jestliže přijímající zařízení běží pomalu, text se bude sklánět dolů, a jesliže bude běžet příliš rychle, tak bude sklon směřovat nahoru. Obrázek dole je snímek pásky z mechanického stroje Feld-Hell z roku cca 1940, a demonstruje odchylka přibližně 1/200. Použitý protokol používán dodnes. Účel tisku textu dvěma řádkami zároveň, je usnadnit čitelnost písmen i při nadměrném sklonu řádek.

Text přijatý stejným zařízením, které ho vyslalo bude se vždy jevit bez sklonu. Proto "local copy" vašeho signálu bude vždy vyhlížet správně. Moderní systémy, který užívají PC zvukové karty, mají vzorkování a regulaci časování bodů řízené krystalovým oscilátorem na zvukové kartě, a měly by proto tedy být mnohem přesnější. Jestliže chyba je 1 na 104, sklon bude téměř nepostřehnutelný (to představuje výšku jednoho bodu na 200 znaků). Občas zachytíte i vysílání špatně nastavených systémů s větší odchylkou. To může být způsobeno horší kvalitou zvukové karty, nebo na PC běží software LA0BX, a použité systémové hodiny nejsou správně kalibrované.

Opravdu záleží na tom, jestli se váš text bude naklánět?
Nezáleží. Váš text bude vždy být čitelný. Však také každý se bude zdráhat vám říci, že váš text je skloněný a uvidíte, že téměř každý signál se bude jevit trochu skloněný.

Jak poznám kdo má pravdu a kdo ne?
Porovnejte více signálů a když se všechny budou sklánět stejným způsobem, tak vy máte problém! Jestliže užíváte IZ8BLY Hellschreiber nebo MIXW, tak tam je implementován jednoduchý způsob, jak použít stanice vysílající normálové frekvence ke kalibraci.

Mohu ocejchovat moji zvukovou kartu?
Na tomto hardware to je skutečně nepraktické dělat a vyměnit zvukovou kartu je zase drahý a nezaručený způsob k odstranění problému. Bylo ověřeno, že mnohá starší karta je lepší než nová! Dobré programové vybavení nabízí ke snadnému opravení skloněného textu softwarovou kalibraci zvukové karty.

Také můžete užívat tuto vlastnost k vypočítání jaký korekční faktor by měl použít jiný operátor. Poznačte si vaše normální kalibrované nastavení a změňte nastavení tak, aby vám druhá stanice tiskla rovně, potom odčtěte váš normální korekční faktor od nové hodnoty (pozor na znaménko), a řekněte protistanici toto číslo se změněným znaménkem. Znaménko měl bych být opačné k vašemu.

Proč se nevyhnout potížím se sklonem a neužívat raději asynchronní systém?
Asynchronní systémy, L-Hell a GL-Hell, dovolují přijímajícímu stroji nastavit se pro každý znak použitím start-stop systému. Potíž je, že synchronizační informace je citlivá na šum a nesprávnou interpretaci, a tak nedovoluje módu fungovat jako skutečný Fuzzy (lidský čitelný) systém. Tyto systémy jsou navrženy hlavně pro pozemní použití. To, že tisknou všechno dvakrát je malá cena za zvýšený výkon opravdových Fuzzy módů.

Jak Hell používat?

Pracovní postup Hell je velmi podobný jako u telegrafie, a příliš se neliší od RTTY, nebo PSK31 procedur. To je velmi obdobné. Většinou se používají i stejné zkratky .

Jaký je pracovní cyklus Hell?

Feld-Hell má mnohem nižší pracovní cyklus než většina módů, skoro stejný jako telegrafie. To proto, že kolem každého přenášeného znaku je velká oblast nevysílaných bílých bodů . Průměrně slovo obsahuje 294 bodů a z toho je nutno přenést průměrně pouze 61 teček, které potenciálně obsahuje, takže pracovní cyklus je pouze 21%. To má hlavně přínos pro váš vysílač, který zůstane chladný.

Jiné módy mají vysílaný poměr špička/průměr velmi vysoký. To znamená, že mód nabízí působivý výkon v potlačení šumu. Je důležité si uvědomit, že měřidlo na vysílači nebude ve skutečnosti ukazovat aktuální špičkový výstupní výkon a je důležité ověřit si, že vysílač pracuje správně, a je naladěn. Pro srovnání, pracovní cyklus telegrafie je 46%. Pracovní cyklus S/MT-Hell je mezi 50 a 80%, a na C/MT-Hell okolo 80%. PSK-Hell dosahuje 90% a FM-Hell 100%,

Technické pokyny

Ostatní Digitální Módy

Zatímco tato stránka je věnována Fuzzy módům, digitální módy jsou použitelné pro zábavu a experimentování. Mnoho z nich může být fungovat při použití stejného technického vybavení popsaného výše.

Copyright © M. Greenman 1997-2005. All rights reserved. Contact the author before using any of this material.
©   Přeložil J.Skalník 2006
home HOME