Vítejte do světa Fuzzy módů!

Hell Modes Philosophy Feld-Hell MT-Hell

Předmluva

Rádiové spojení, jako mnoho jiných věci na tomto světě, se dělí na dva zásadní druhy - analogové a číslicové. Pojem analogový se vztahuje na věci které mají měnící se vlastnosti, které nejsou lehko vyjádřitelné v číslech, například lidská řeč, čas přečtený z hodin s pohybujícími se ručičkami a téměř všechny přirozené procesy, od třepetání listů ve větru, až po stříbřité stopy zanechané hlemýžďem. Digitální se nazývají ty věci, které mohou být ohraničeny v krocích - na vypnuto a zapnuto, zastavit se a jít, nahoru a dolů, ve dne v noci nebo celá čísla.

Naše radiové spektrum je ve skutečnosti plné signálů analogových i číslicových. Vysílání rozhlasu, televize, SSB a šum. Tyto signály umělé i přirozené jsou analogové přenosy, zatímco rádiodálnopis (RTTY), PSK31, packet rádio, mobilní telefony a celý rozsah datových komunikací , rádiové řízení a telemetrické aplikace zahrnují číslicové přenosy.

Současnost je vzhledem k nynějšímu trendu (počítače, televize, CD a MP3 hudba, telefony, hodiny) digitální , ale lidé nejsou číslicoví tvorové. Všechny naše smysly - cit, pohled, vůně, chuť a zvuk, jsou v přírodě analogové. V důsledku toho se v číslicovému světě necítíme úplně dobře. A tak vítejte ve světě 'Fuzzy' is a term I coined back in 1998 to describe radio modes which use digital transmissions and use human-readable reception. módů!

'Fuzzy' módy jsou analogové člověkem čitelné módy s neobvyklými vlastnostmi, a jistými velmi skutečnými přínosy. Pro další informace se podívejte na stránku Filosofie Fuzzy módů. Hellschreiber, a příbuzné módy, kterým jsou tyto stránky věnovány, ačkoli jsou často číslicově vysílány, jsou analogové, lidsky čitelné, nezakódované, přímo viditelné nebo tištěné módy, a tak jsou opravdově 'Fuzzy'.

Mimochodem - CW může být považován za 'Fuzzy' mód. Pro odborníka je to nezakódovaný, spíše přirozený jazyk. Signál je čten z přímo přijímače bez nějaké změny obsahu dat nebo času jejich příchodu. Počítače přijímající Morse kód, které provádějí elektronické vyhodnocení, musí vždy pracovat hůře než lidský expert, a také hůře než nějaké módy speciálně konstruované ke strojovému příjmu.

HELLSCHREIBER

Většina číslicových komunikačních módů je určena pro čtení strojem, a to buď mechanickým nebo elektronickým. Naopak, analogové módy jsou obecně určeny k přímé lidské interakci. Je ale velmi málo strojů generujících komunikační módy zamýšlených být přímo čitelné člověkem. Tyto jsou (pokud vím), Morse, Fax, SSTV, Feld-Hell a MT-Hell, ačkoli nejsou všechny nezbytně opravdově 'Fuzzy'. Na webu je spousta stránek věnováných Morse, FAXu a SSTV, a tak jsem zasvětil tyto stránky mnohem méně známým vizuálním, lidsky čitelným módům, Feld-Hell a MT-Hell. V tomto kontextu Hell není termín spojený s podsvětím, ale je zkratka pro Hellschreiber.

Hellschreiber je metoda odesílání textu rádiem nebo telefonní linkou tak, že dělí každý textový znak do malých kousků a posílá je digitálně. Hellschreiber je německé jméno, mající význam "jasné psaní", nebo "čisté psaní", a možná je to i nějaká slovní hříčka na jméně tvůrce, Rudolfa Hella, který patentovat Hellschreiber v roce 1929.

První větší aplikace Hellschreiber byla přenos textu pro noviny telefonní linkou v letech před druhou světovou válkou. Hellův vynález tak byl světově první široce použitý a praktický stroj pro faksimile. Za válečných časů byly stroje více přenosné a určené k užití s polním telefonem a rádiovým vybavenín. Později byly také vyvinuty stránkové tiskárny Hell.

Print from a wartime mechanical Hellschreiber
Tisk na mechanickém Hellschreiberu z válečných časů

Tradiční metoda vysílání Hellschreiber je klíčování typu Morse (CW), vysílač je zapnut pro každý černý bod v textu znak a vypnut pro každé bílé místo. Různé části každého znaku jsou poslané v různém čase. Tato technika je stále používána zainteresovanými amatéry po celém světě, stále používajícími mód s osvědčenými předválečnými parametry. Tento způsob je nyní nazýván Feld-Hell (Field-Hell), protože byl původně použit Německou armádou pro polní komunikaci. Feld-Hell nabízel dobrou imunita proti rušení a šetrně tajnou přenosovou schopnost, protože dokud nebyla stlačena nějaká klávesa nebyla nic vysíláno. Komerční variace Feld-Hell mohly stále být slyšet příležitostně na krátkých vlnách až do let 1980, jak přenášjí čínské a korejské znaky.


Feld-Hell spojení mezi G3PLX a PA3BQS

Také je možno přenášet textové informace po jednotlivých bodech použitím nějaké jiné vlastnosti nosné vysílače, například fáze (PSK-Hell) nebo frekvence (FSK-Hell a FM-Hell). Eventuelně mohou být rozdílné části každého znaku poslány na rozdílných frekvencích. Tato pozdější technika užívá frekvenční doménu, oproti více obvyklé časové doméně. Tento typ přenosu je známý jako Multi-Tone nebo MT-Hell. Donedávna se předpokládalo, že MT-Hell byl vynález z let kolem 1990, ale my nyní víme, že byl popsán v r. 1937!

Módy Feld-Hell, PSK-Hell, FM-Hell a MT-Hell jsou běžně používány na amatérských pásmech. Viz ukázku dole. Horký DX spot je 14.071 - 14.075 MHz, ±Pactor QRM. Pásmo 18 MHz je také velmi dobré - zkuste 18.104 - 18.107 MHz. Všechny tyto módy jsou účinné na dlouho vzdálenost - DX a celosvětové spojení je nyní rutina!

Feld-Hell je obzvláště užitečný ve špatných podmínkách kdy jiné módy jsou neúčinné - zvláště právě po magnetické bouřce kdy ionosféra je živá, ale nestálá. FM-Hell je nejlepší pro velmi slabý signál DX, a nemá žádné vážně problémů s Dopplerovými efekty, které jinak limitují použití PSK31. MT-Hell postrádá citlivost, ledaže jede velmi pomalu, ale je výborný na LF, MF a dolní krátkovlnná pásma, kde je omezující faktor atmosférický šum. (Obrázek nahoře na této stránce je příklad příjmu Sequential MT-Hell)

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Technická specifikace Feld-Hell a MT-Hell není příliš složitá, a každý si může stáhnout Hellschreiber Modes Technical Specification dokument (133 kB). Dokument nezahrnuje specifikace PSK-Hell nebo FM-Hell. Musíme nechat totu konkurenci stranou! Jestliže máte pocit, že chcete vědět více, kontaktujte IZ8BLY nebo ZL1BPU.

PROVOZTaké můžete snadno mít podobné, příjemné, 10.000 km Hell spojení !
Copyright © M. Greenman 1997-2005. All rights reserved. Contact the author before using any of this material.
home HOME